Στα χρόνια λειτουργίας μας, μάθαμε πως ένας βασικός παράγοντας για την επιτυχία είναι οι σωστές συνεργασίες. Έχοντας αυτό ως γνώμονα, διαλέξαμε προσεκτικά τους συνεργάτες μας και δημιουργήσαμε μία ομάδα από έμπειρους επαγγελματίες, ικανούς να διαχειριστούν κάθε μέγεθος εργασίας με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Το μεράκι και η διάθεση δημιουργίας, μας καθιστά μία δυνατή ομάδα, που εξελίσσεται συνεχώς και αποζητά την τελειότητα.

Αρχιτέκτονες, διακοσμητές, μηχανολόγοι-μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, κηποτέχνες καθώς και τα υλικά που προέρχονται από γνωστές αλυσίδες καταστημάτων και προμηθευτών, είναι μόνο μερικοί από ένα σύνολο που διαρκώς μεγαλώνει και βελτιώνεται.