Γενικές Φωτογραφίες Κατασκευής Κτιρίου

Το παραπάνω ενεργειακό κτίριο, κατασκευάζεται σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της Ε.Ε.. Είναι κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης εξασφαλίζοντας
οικονομία στην καταναλισκώμενη ενέργεια λόγω ψύξης και θέρμανσης. Χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένος χάλυβας της εταιρείας ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. και
έτοιμο πιστοποιημένο σκυρόδεμα με όλες τις απαραίτητες δοκιμές της εταιρείας ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕ και των ΚΕΔΕ (Κεντρικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων).
Για την ηχομόνωση των διαμερισμάτων, χρησιμοποιήθηκε πετροβάμβακας 5 εκ. και για την θερμομόνωση πιστοποιημένες γραφιτούχες πλάκες 6εκ.διογκωμένης
πολυστερίνης. Τοποθετήθηκαν ενεργειακά τζάκια υψηλής απόδοσης με σύστημα όδευσης του θερμού αέρα σε όλους τους χώρους του διαμερίσματος.
Η επιλογή των υλικών είναι της εταιρείας KERAKOLL, πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.